Co daje fundacja prywatna:

  • planowanie sukcesji w sposób zgodny z wolą przyszłego spadkodawcy, z możliwością uniknięcia negatywnych skutków wynikających z polskiego prawa spadkowego
  • precyzyjne zaplanowanie losów majątku rodzinnego na przestrzeni wielu pokoleń
  • zabezpieczenie majątku wniesionego do fundacji
  • ochrona majątku przed wierzycielami osobistymi fundatora i beneficjentów
  • zachowanie pełnej kontroli nad przekazanym do fundacji majątkiem w połączeniu z zachowaniem anonimowości beneficjentów i fundatora
  • uzyskanie rozwiązania dostosowanego do indywidulanych potrzeb klienta z uwagi na brak niepotrzebnych ograniczeń prawnych dotyczących funkcjonowania fundacji prywatnych
  • połączenie realizacji celu w postaci zabezpieczenia majątku rodzinnego z dobrowolną możliwością prowadzenia działalności o charakterze dobroczynnym
Fundacja holenderska jest objęta zakresem holenderskich uregulowań dotyczących podatku dochodowego tylko jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Do czasu jednak gdy fundacja nie otrzymuje dochodów lub otrzymuje dochody, które nie dają się sklasyfikować jako działalność gospodarcza, podatek dochodowy nie powstaje.

Wypłaty z fundacji oraz ich skutki podatkowe winny być każdorazowo oceniane indywidualnie. Skutki podatkowe zależą bowiem nie tylko od jurysdykcji samej fundacji, ale również od miejsca zamieszkania i rezydencji podatkowej beneficjenta.

Fundacje Holandia